DONG A EXPRESS TRAIN
Khởi hành ngày Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội
Giờ xuất bến: Sp3 21h50 - Sp4 21h00
Giá chuyến đi: 680.000vnđ/01 lượt / 01 vé
Loại tàu : khoang 4 ốp gỗ sang trọng

ORIENT TRAIN
Lộ trình : Hà Nội - Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành : Hà Nội - 21h10, Lào Cai 20h15
Loại tàu : khoang 4 ốp gõ sang trọng
Già : 750.000 vnđ / 01 lượt / 01 vé

TSC TRAIN
Lộ trình : Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội
Giờ khởi hành : Hà Nội 21h10 , Lào cai -20h15
Giá chuyến đi:680.000vnđ /01 vé / 01 lượt
Loại tàu : khoang 4 ốp gỗ sang trọng

ROYAL TRAIN
Lộ trình : Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội
Giờ khởi hành : Hà Nội 21h10 , Lào cai -20h15
Giá chuyến đi: 700.000 vnđ/ 01 lượt/01 vé
Loại tàu : khoang 4 ốp gỗ sang trọng

ET PUMPKIN TRAIN
Lộ trình :Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội
Giờ khởi hành : Hà Nội 21h10 , Lào cai -20h15
Giá chuyến đi : 720.000 vnđ/01 lượt
Loại tàu : khoang 4 ốp gỗ sang trọng

SAPALY TRAIN
Lộ trình : Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội
Giờ xuất bến:Hà Nội 21h50 , Lào cai -21h00
Giá chuyến đi: 850.000 vnđ / 01 lượt
Loại tàu : ốp gỗ sang trọng bậc nhất