Sunday, November 4, 2012

Lịch chạy tàu địa phương các tuyến phía Bắc

Tuyến Yên Viên - Hạ Long
Hàng ngày chạy 1 đôi tầu tiêu chuẩn 2057/2058 giữa Yên Viên - Hạ Long và ngược lại.
Tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Hàng ngày chạy 5 đôi trong đó có 1 đôi HP1/ HP2 chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng và ngược lại, 3 đôi tầu chạy từ Long Biên đến Hải Phòng và ngược lại, 1 đôi tầu chạy từ Gia Lâm đi Hải phòng và ngược lại.
Tuyến Hà Nội - Lào Cai

Hàng ngày chạy 5 đôi tầu bao gồm:
- 4 đôi tàu khách nhanh chạy suốt Hà Nội - Lào Cai và ngược lại mang số hiệu LC1/2, LC3/4, SP1/2, SP3/4
- 1 đôi tàu khách nhanh Hà Nội - Long Biên - Yên Bái và ngược lại mang số hiệu YB1/2
Tầu LC1 chạy Hà Nội ngày thứ 6, Chủ nhật và tầu LC4 chạy Lào Cai các ngày thứ 7, thứ 2 hàng tuần có nối cụm xe liên vận đi Côn Minh và ngược lại
Dịp cuối tuần, hè, Tết, lễ hội tổ chức chạy 4 đôi tàu:
- Cuối tuần: 02 đôi tàu khách nhanh chạy suốt Hà Nội - Lào Cai và ngược lại mang số hiệu LC5/6, LC7/8
- Hè, Tết, Lễ hội: 02 đôi tàu khách chạy suốt Hà Nội - Lào Cai và ngược lại mang số hiệu LC9/10 và SP5/6.

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng

Hàng ngày chạy 3 đôi trong đó có 1 đôi ĐĐ3/4 chạy từ ga Hà Nội đến Đồng Đăng và ngược lại, đôi tầu Liên vận M1/2 chạy từ ga Hà Nội ngày thứ 3, thứ 6 đi Bắc kinh và tầu M2 từ Bắc kinh về Hà Nội vào ngày thứ 4 và Chủ nhật, 1 đôi tầu HĐ3/4 chạy từ ga Gia Lâm đến ga Đồng Đăng và ngược lại.
Tuyến Hà Nội - Quán Triều

Hàng ngày chạy 1 đôi tầu T91/92 từ ga Long Biên đến ga Quán triều và ngược lại.
Tuyến Hà Nội - Thanh Hoá - Vinh

Hàng ngày chạy 3 đôi, trong đó 2 đôi V1/2, V3/4 chạy từ ga Hà Nội đến ga Vinh và ngược lại, 1 đôi TH1/2 chạy từ ga Giáp Bát đến Thanh Hoá và ngược lại.
Tuyến Vinh - Đồng Hới

Hàng ngày chạy 1 đôi tầu VĐ1/2 từ ga Vinh đến ga Đồng Hới và ngược lại.

daumaytoaxe
Tag: ve tau ha noi lao cai,bang gio tau ha noi lao cai,mua ve tau online,dat ve tau di sapa,du lich sapa gia re,thông tin du lich sapa,phuot sapa,gio tau sp12345678,tau du lich ha noi lao cai

Share this

0 Comment to "Lịch chạy tàu địa phương các tuyến phía Bắc"

Post a Comment