Sunday, December 16, 2012

Tăng tàu dịp Tết Quý Tỵ 2013

Tin từ Ga Sài Gòn, để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013, ĐSVN tổ chức chạy thường xuyên các đôi tàu Thống Nhất Bắc Nam SE1/SE2; SE3/SE4; SE5/SE6, SE7/SE8 và tàu TN1/TN2 (từ ngày 26 -1-2013 đến hết ngày 28-2-2013 đổi sang mác tàu TN17/TN18); đồng thời chạy thêm các đôi tàu SE9/SE10, SE11/SE12, SE13/SE14, SE15/SE16, SE17/SE18, TN3/TN4, TN5/TN6, TN7/TN8, TN19/TN20, TN21/TN22.
 
Ngòai ra, tổ chức chạy hàng ngày các đôi tàu: 1 đôi tàu SE21/22 giữa Sài Gòn - Huế và ngược lại, 1 đôi tàu SQN2/1 giữa Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại, 1 đôi tàu SNT2/1 giữa Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại,1 đôi tàu SPT2/1 giữa Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại.

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ sẽ tổ chức chạy tàu SH4 từ Sài Gòn - Huế và ngược lại, tàu D2 từ Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại, tàu SK2 từ Sài Gòn - Tam Kỳ và ngược lại, tàu SQ2/1 giữa Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại, tàu SNT4/3 từ Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại.

Nguồn : baoduongsat
Tag : ve tau ha noi lao cai,ve tau ha noi sai gon, bang gia tau ha noi sai gon,ve tau tet 2013,bang gio tau SE1234,tàu ha noi lao cai Sp12345678

Share this

0 Comment to "Tăng tàu dịp Tết Quý Tỵ 2013"

Post a Comment