Monday, March 25, 2013

Lịch tàu Ga Sài Gòn nhịp lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5

 1. Dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương:
Ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang và ngược lại như sau:
* Ngày 18/4 chạy thêm các tàu từ Sài Gòn:
- SN4 xuất phát Sài Gòn lúc 21h25, đến Nha Trang lúc 08h19.

- SN6 xuất phát Sài Gòn lúc 20h20, đến Nha Trang lúc 06h22.

* Ngày 21/4 chạy thêm các tàu từ Nha Trang:

- SN3 xuất phát Nha Trang lúc 18h30 đến Sài Gòn lúc 05h51.

- SN5 xuất phát Nha Trang lúc 19h20 đến Sài Gòn lúc 07h50.

2. Dịp Lễ 30/4 và 01/5:

Ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang và ngược lại như sau:

* Ngày 26/4 chạy thêm các tàu từ Sài Gòn:

- SN4 xuất phát Sài Gòn lúc 17h30, đến Nha Trang lúc 03h30.

- SN6 xuất phát Sài Gòn lúc 20h20, đến Nha Trang lúc 06h22.

- SN8 xuất phát Sài Gòn lúc 20h50, đến Nha Trang lúc 08h19.

- SN10 xuất phát Sài Gòn lúc 21h25, đến Nha Trang lúc 08h40.

- SN12 xuất phát Sài Gòn lúc 21h55, đến Nha Trang lúc 09h03.

- SN14 xuất phát Sài Gòn lúc 22h20, đến Nha Trang lúc 09h30.

* Ngày 27/4 chạy thêm các tàu từ Sài Gòn:

- SN6 xuất phát Sài Gòn lúc 20h20, đến Nha Trang lúc 06h22.

- SN8 xuất phát Sài Gòn lúc 20h50, đến Nha Trang lúc 08h19.

- SN10 xuất phát Sài Gòn lúc 21h25, đến Nha Trang lúc 08h40.

*Ngày 30/4 chạy thêm các tàu từ Nha Trang:

- SN3 xuất phát Nha Trang lúc 16h25, đến Sài Gòn lúc 02h25.

- SN5 xuất phát Nha Trang lúc 18h30, đến Sài Gòn lúc 05h51.

- SN7 xuất phát Nha Trang lúc 19h25, đến Sài Gòn lúc 07h50.

- SN9 xuất phát Nha Trang lúc 22h30, đến Sài Gòn lúc 08h22.

- SN11 xuất phát Nha Trang lúc 23h10, đến Sài Gòn lúc 08h45.

*Ngày 01/5 chạy thêm các tàu từ Nha Trang:

- SN3 xuất phát Nha Trang lúc 16h25, đến Sài Gòn lúc 02h25.

- SN5 xuất phát Nha Trang lúc 18h30, đến Sài Gòn lúc 05h51.

- SN7 xuất phát Nha Trang lúc 19h25, đến Sài Gòn lúc 07h50.

Hành khách có thể liên hệ mua vé, tìm hiểu thông tin tại ga Sài Gòn, trên website: gasaigon.com.vn, các đại lý bán vé tàu hỏa hoặc mua qua điện thoại 083.8436.528 để được nhân viên nhà ga mang vé đến nhà không thu phí trong vòng 7 km”.                                                                                                                       Nguồn : Gaisaigon,com,vn
Tags : ga sai gon,ga nha trang, ga ha noi, ve tau nha trang,ve tau sai gon, ve tau ha noi,le gio to hung vuong,ve tau 30/4-1/5

Share this

0 Comment to "Lịch tàu Ga Sài Gòn nhịp lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5"

Post a Comment