Monday, April 1, 2013

Bảng giờ tàu LC1

Để thuận tiện cho việc tra cứu mua vé tàu cho lộ trình của quí khách chúng tôi xin gửi tới quí khách bảng gio  tàu LC1 Hà Nội - Lào Cai : 
Đối với tàu Lc1 thì cũng cấp các dịch vụ vé như sau : 
NC : Ngồi cứng  không điều hòa
NCL : ngồi cứng lạnh
NM : ngồi mềm không điều hòa
NML : ngồi mềm có điều hòa
Bn và BnL : khoang 6, theo kinh nghiệm cẩu mình thì có rất ít chỗ khoang 6 cho mỗi lộ trình,
Ngồi cứng điều hòa
Ngồi cứng không điều hòa
Ngồi cứng không điều hòa
TÊN GA \ MÁC TÀU
LC1
Hà Nội
22.00
Long Biên

Gia Lâm
22.18
Yên Viên
22.32
Đông Anh
22.58
Thạch Lỗi

Phúc Yên
23.23
Vĩnh Yên
23.45
Việt Trì
0.12
Tiên Kiên
0.45
Phú Thọ
1.10
Chí Chủ

Vũ Ẻn

Ấm Thượng

Ga Đoan Thượng

Văn Phú

Yên Bái
2.53.
Cổ Phúc

Ngòi Hóp

Mậu A
3.45
Mậu Đông

Trái Hút
4.16
Lâm Giang

Lang Khay

Lang Thíp

Bảo Hà
5.20
Thái Văn

Cầu Nhò

Phố Lu
6.13
Lạng

Thái Niên

Làng Giàng

Lào Cai
7.20


 Tags: ve tàu hà nội lào cai,hỏi ve tau ha noi lao cai,tau du lich sapa,bang gio tau lc1,gio tau ha noi lao cai,du lich sapa gia re,

Share this

0 Comment to "Bảng giờ tàu LC1"

Post a Comment