Thursday, April 18, 2013

Tàu tăng cường dịp lễ 30/4-1/4 tại ga Hà Nội

1- Kế hoạch tàu đi:

a- Tuyến Hà Nội – Huế:
+ Ngày 26/4/2012 chạy thêm tàu HN1 xuất phát tại Hà Nội 20h05, đến Huế 11h20.
+ Các ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế.

+ Giá vé HN1/2 bằng giá vé SE3/4 cùng thời điểm.

b- Tuyến Hà Nội - Lào Cai:

+ Ngày 25/4:

- Lập tàu SP5 xuất phát Hà Nội lúc 19h40 đến Lào Cai lúc 4h22.

+ Ngày 26/4:

- Lập tàu SP5 xuất phát Hà Nội lúc 19h40 đến Lào Cai lúc 4h22.

- Lập tàu SP9 xuất phát Hà Nội lúc 22h35 đến Lào Cai lúc 8h05.

- Lập tàu LC7 xuất phát Hà Nội lúc 23h05 đến Lào Cai lúc 9h05. Giá vé LC7 như giá vé LC1.

+ Ngày 27/4:

- Lập tàu SP5 xuất phát Hà Nội lúc 19h40 đến Lào Cai lúc 4h22.

- Lập tàu SP9 xuất phát Hà Nội lúc 22h35 đến Lào Cai lúc 8h05.

c- Tuyến Hà Nội - Vinh:

+ Ngày 25/4:

- Lập thêm tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 21h55 đến Vinh lúc 6h15. Giá vé NA3 như giá vé NA1. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Vinh.

+ Ngày 26/4:

- Lập thêm tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 21h55 đến Vinh lúc 6h15. Giá vé NA3 như giá vé NA1. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Vinh.

- Lập thêm tàu NA7 xuất phát Hà Nội lúc 22h30 đến Vinh lúc 6h55. Giá vé NA7 như giá vé NA1. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Vinh.

- Lập thêm tàu NA9 xuất phát Hà Nội lúc 23h20 đến Vinh lúc 7h25. Giá vé NA9 như giá vé NA1. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh.

+ Ngày 27/4:

- Lập thêm tàu NA3 xuất phát Hà Nội lúc 21h55 đến Vinh lúc 6h15. Giá vé NA3 như giá vé NA1. Ga đỗ nhận trả khách: Hà Nội, Vinh.

d- Một số quy định khác:

- Tàu YB1/2 và tàu LP5/6 trong các ngày từ 27/4 đến 01/5/2013 được xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội.

- Ngừng chạy tàu NA1 ngày 30/4/2013, ngừng chạy tàu NA2 ngày 26/4/2013.

- Tàu SP6 ngày 28, 29, 30/4/2013 được về ga Hà Nội.

- Hành khách đi tàu Thống Nhất và tàu SE19/20, NA1/2 trong thời gian từ 26/4 đến 01/5/2013 không được giảm giá vé khi mua vé tập thể và phải chịu khấu trừ 20% tiền vé khi trả vé.

- Hành khách đi các Địa phương trong thời gian từ 18/4 đến 05/5/2013 không được giảm giá vé khi mua vé tập thể.

- Hành khách đi tàu đi các tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai loại chỗ giường nằm điều hòa trong thời gian từ 18/4/2013 đến 05/5/2013 phải chịu khấu trừ 30% tiền vé khi trả vé.
2 kế hoạch tàu về : 
các bạn vui lòng xem bảng sau: 


Tag : ve tau,ha noi.lao cai.ve tau sai gon,vetauthong nhat,mu ve tau dip le,tau Na di vinh,Se,tàu thong nhat 

Share this

0 Comment to "Tàu tăng cường dịp lễ 30/4-1/4 tại ga Hà Nội"

Post a Comment