Saturday, March 15, 2014

Ga Sài Gòn giảm 10% giá vé tàu địa phương đến hết ngày 15/5

Theo (baoduongsat), Ga Sài Gòn sẽ giảm 10% giá vé cho tàu địa phương khỏi hành từ ga Sài Gòn trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến hết ngày 15/5 (trừ dịp 30 /4 và 1/5)
Theo đó các tuyến tàu nàm trong chính sách giảm của nhà ga như : 
Giảm 10% giá vé cho hành khách đi tàu 
  • SE22/SE21 (Sài Gòn - Huế và ngược lại),
  • SQN2/SQN1 (Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại), 
  • SNT2/SNT1 (Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại) với  chặng sau: với tàu SE22, các ga trong chặng từ Ninh Hòa đến Huế; với tàu SE21, các ga trong cung chặng từ Huế đến Quảng Ngãi;  \
  • với tàu SQN2/SQN1 từ Tuy Hòa đến các ga Diêu Trì, Quy Nhơn và ngược lại; với tàu SNT2/SNT1 từ Tháp Chàm đến Nha Trang và ngược lại.
Để khuyến khích hành khách đi tàu mua vé hạng giường nằm tầng 3 trên tất cả các đoàn tàu khách địa phương (SE21/22, SQN1/2, SNT1/2, PT3/4), kể từ ngày 10/3 đến hết ngày 15/5/2014 (trừ thời gian phục vụ Lễ 30/4, 1/5), Công ty VTHKĐS Sài Gòn áp dụng giá vé giường nằm tầng 3 bằng với giá vé ghế ngồi mềm tương ứng trên đoàn tàu.
Nguồn :baoduongsat

Share this

0 Comment to "Ga Sài Gòn giảm 10% giá vé tàu địa phương đến hết ngày 15/5"

Post a Comment