Wednesday, April 2, 2014

Fanxipan tiếp tục mở cửa đón du khách chinh phục và thăm vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn

Theo baolaocai  trước đo do điều kiện thời tiết khô hanh nên nguy cơ cháy rừng cao ban quản lý vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn tạm ngừng đón khách chính phục đỉnh Phan xi phăng  trong 3 tháng quí I/ 2014. 
Kể đầu tháng 4/ 2014 Ban quản lý vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn sẽ bàn giao cho Trung tâm du lịch sinh thay và giáo dụ môi trường Hoàng Liên tổ chức cấp phép, bán vé  cho khách du lịch  theo 2 tuyến sau : 
 + Tuyến du lịch Suối Vàng - Tình Yêu 
 + Tuyến leo núi từ Trạm Tôn lên đỉnh Phan Xi Păng

leo phan xi pang
Ảnh baolaocai.vn

 Các tuyến du lịch khác khám phá vườn quốc gia Hoang Liên Sơn vẫn tạm dừng khi có quyết định mới.
Vườn Quốc gia Hoàng Liên chỉ cấp phép và bán vé cho các đơn vị làm dịch vụ du lịch đã đăng ký và hoàn thành việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai
 Theo đó đổi với 2 tuyến trên thi các đơn vị làm dịch vụ du lịch phải thực hiện như sau :tuyến du lịch Suối Vàng – thác Tình yêu chỉ tổ chức cho đoàn tham quan từ 20 người trở lại. Các đoàn khách du lịch phải có cán bộ của Vườn Quốc gia Hoàng Liên hướng dẫn, giám sát. Đặc biệt, chỉ mở 1 tuyến leo núi từ Trạm Tôn lên đỉnh Phan Xi Păng và ngược lại; chỉ được đón từ 100 du khách trở lại/ngày và mỗi đoàn leo núi phải có cán bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên hướng dẫn, giám sát trong suốt hành trình.
Nguồn : Phạm Ngọc Bằng
http://baolaocai.vn/9-0-22245/tiep-tuc-don-du-khach-chinh-phuc-dinh-phan-xi-pang-va-tham-vuon-quoc-gia-hoang-lien-sa-pa.aspx

Share this

0 Comment to "Fanxipan tiếp tục mở cửa đón du khách chinh phục và thăm vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn"

Post a Comment