Wednesday, August 6, 2014

Bảng giờ tàu thống nhất Hà Nội- Sài Gòn thay đổi lịch chạy từ ngày 04/09/2014

Theo thông tin từ Baoduongsat.vn từ ngày 04/09 đường sắt tuyến Bắc Nam có sụ điều chỉnh về giờ đi và giờ đền giữa các tuyến Hà Nội đi Sài Gòn và ngược lại, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đường sắt và khai thác hiệu quả các trang thiết bị ,phương tiện và nhân lực để phục vụ tốt hơn, thuận tiện cho hành khách.
Đông thời để đảm bảo cho việc thi công phục vụ trên tuyến Thống Nhât Bắc Nam.
 Theo đó bảng giờ tàu mới có sự thay đổi như bên dưới : 

Bảng giờ tàu thống nhất Hà Nội - Sài Gòn 

Bảng gờ tàu thông nhất Hà Nội- Sài Gòn

 Bàng giờ tàu thống nhất Sài Gòn - Hà nội

 Bàng giờ tàu thống nhất Sài Gòn - Hà nội

Nguồn - bài viết đước trích dẫn từ : http://baoduongsat.vn/thong-tin-cua-ban/uu-dai/tu-ngay-492014-thay-doi-gio-tau-khach-tuyen-ds-bac-nam.html

Share this

0 Comment to "Bảng giờ tàu thống nhất Hà Nội- Sài Gòn thay đổi lịch chạy từ ngày 04/09/2014"

Post a Comment