Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP1

Tag : gio tau sp1,giờ tàu sp1,bang gio tau ha noi lao cai,bảng giờ tàu hà nội lào cai,bang gia ve tau ha noi lao cai,tau nam khoang 4,tau du lich,khoang 6 nam cung,dai ly ve tau,
Tên ga
Tàu SP1
Cự Ly (Km)
Hà Nội
Giờ đi 21h10
0
Gia Lâm

5
Yên Viên

11
Đông Anh

21
Phúc Yên

39
Vĩnh Yên

54
Việt Trì

73
Tiên Kiên

91
Phú Thọ

99
Chí Chủ


Vũ Ẻn


Ấm Thượng


Yên Bái
Giờ đến 01h00 giờ đi 01h20
155
Cổ Phúc


Ngòi Hóp


Mậu A

186
Mậu Đông


Trái Hút

202
Lâm Giang


Lang Khay


Lang Thíp


Bảo Hà

237
Thái Văn


Cầu Nhò


Phố Lu
Giờ đến 04h11 giờ đi 04h16
262
Lạng


Thái Niên


Làng Giàng


Lào Cai
Giờ đến 05h25
294

Share this

0 Comment to " Bảng giờ tàu SP1"

Post a Comment