Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP3Tên gaTàu SP3Cự Ly (Km)
Hà NộiGiờ đi 21h000
Gia Lâm
5
Yên Viên
11
Đông Anh
21
Phúc Yên
39
Vĩnh Yên
54
Việt Trì
73
Tiên Kiên
91
Phú Thọ
99
Chí Chủ

Vũ Ẻn

Ấm Thượng

Yên BáiGiờ đến 1h52 - Giờ đi 2h05155
Cổ Phúc

Ngòi Hóp

Mậu A
186
Mậu Đông

Trái Hút
202
Lâm Giang

Lang Khay

Lang Thíp

Bảo HàGiờ đến 4h16 - Giờ đi 4h19237
Thái Văn

Cầu Nhò

Phố LuGiờ đến 5h02 - Giờ đi 5h06262
Lạng

Thái Niên

Làng Giàng

Lào CaiGiờ đến 6h15294
Share this

0 Comment to "Bảng giờ tàu SP3"

Post a Comment