Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP8

 Tag : gio tau sp1,giờ tàu sp1,bang gio tau ha noi lao cai,bảng giờ tàu hà nội lào cai,bang gia ve tau ha noi lao cai,tau nam khoang 4,tau du lich,khoang 6 nam cung

Để thuận tiện cho Quý khách trong quá trình tra cứu thông tin lựa chọn vé tàu Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giờ tàu chi tiêt để tiện cho viếc sắp xêp thời gian cho hợp với lộ trình và chuyên của mình

Tên gaTầu SP8
Lào CaiGiờ đi 19h30
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố LuGiờ đến 20h37 - Giờ đi 20h40
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo HàGiờ đến21h23 - Giờ đi 21h26
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái Hút
Mậu Đông
Mậu A
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên BáiGiờ đến 23h39 - giờ đi 23h54
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú Thọ
Tiên Kiên
Việt Trì
Vĩnh Yên
Phúc Yên
Đông Anh
Yên Viên
Gia LâmGiờ đến 03h46 - giờ đi 03h50
Hà NộiGiờ đến 04h05

Share this

0 Comment to "Bảng giờ tàu SP8"

Post a Comment