Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP6

Để thuận tiện cho Quý khách trong quá trình tra cứu thông tin lựa chọn vé tàu Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giờ tàu chi tiêt để tiện cho viếc sắp xếp thời gian cho hợp với lộ trình và chuyên của mình

Tên gaTàu SP6
Lào CaiGiờ đi 21h30
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố LuGiờ đến 22h40 - Giờ đi 22h45
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo HàGiờ đến 23h36
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái Hút
Mậu Đông
Mậu AGiờ đến 00h58
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên BáiGiờ đến 02h10  
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú Thọ03h41
Tiên Kiên
Việt Trì
Vĩnh Yên4h.53
Phúc Yên5h.15
Đông Anh05h40
Yên Viên06h13
Gia Lâm06h37
Long Biên
Hà Nội6h.55

Share this

0 Comment to " Bảng giờ tàu SP6"

Post a Comment