Tuesday, June 4, 2013

Bảng giá vé,giờ tàu SE23 / SE24 tuyến Hà Nội - Đồng Hới - Huế ( ngược lại)

Tag: ve tau ha noi lao cai, ve tau Dong ha, ve tau heu, dat ve tau se23,hoi mua ve tau se23/24,thông ting gio tau se23,bang gia vé tàu se23,ve tau lao cai,thông tin bang gia ve tau thông nhất,ve tau ha noi sai gon,mua ve di sài gòn

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Hè 2013, Công ty VTHKĐS Hà Nội tổ chức chạy thêm đôi tàu khách chất lượng cao SE23/24 (Tuyến Hà Nội - Huế). Tàu SE23chạy từ ngày 13/6 đến hết ngày 20/7/2013, tàu SE24 chạy từ ngày 14/6 đến hết ngày 21/7/2013.

Tàu SE23 đỗ nhận trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế; Tàu SE24 nhận trả khách các ga: Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội.

GIỜ TÀU, GIÁ VÉ SE23/SE24

GIỜ TÀU
GIÁ VÉ (Đơn vị:1000 đồng)
TÊN GA
TÀU SE23
Chiều
TÀU SE24
Chiều
Ngồi
cứng
Ngồi
cứng
Đ.Hòa
Ngồi
mềm
Đ.Hòa
Nằm khoang 6
Điều hoà
Nằm mềm khoang 4 Điều hòa

HNội-Huế
Huế-HNộiTầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 1
Tầng 2
HÀ NỘI
20.05
5.30
NAM ĐỊNH
21.40

44
49
64
104
99
84
104
104
THANH HÓA
23.35
1.40
84
99
129
204
194
164
214
209
VINH
2.21
22.17
154
179
234
374
354
304
384
379


ĐỒNG HỚI
6.32
17.09
269
309
404
644
614
524
669
659
ĐÔNG HÀ
8.33
15.13
319
369
484
769
734
624
794
784
HUẾ
9.49
14.00
354
409
534
924
884
754
959
949
Lưu ý:  Giá vé trên chưa bao gồm bảo hiểm hành khách 1000đồng/1lượt. Giá vé trên là giá vé từ Hà Nội đi các ga và từ các ga về Hà Nội.
Nguồn : gahanoi,com,vn

Share this

0 Comment to "Bảng giá vé,giờ tàu SE23 / SE24 tuyến Hà Nội - Đồng Hới - Huế ( ngược lại)"

Post a Comment