Friday, July 26, 2013

Qui đinh mới nhà ga về đổi trả vé chuyên tuyến Hà Nội Lào Cai

Tag : vé tàu hà nội lào cai, qui định trao đổi vé năm 2013, hủy vé trừ bao nhieu tien,
Theo Baoduongsat nhà  ga Hà Nội có qui định mới về việc đổi trả vé đối với vé tàu nằm điều hòa chuyên tuyến Hà Nội Lào Cai . Nhà ga sẽ trừ  30% giá vé khi hành khách muốn đổi hoặc hủy vé  áp dụng cho tất cả các mác tàu Sp1/2 , Sp3/4, Sp5/6, Sp7/8, Lc1/2... và các tàu lập thêm chuyên tuyến Hà Nội Lào Cai và ngược lại đến hết  03/ 09/ 2013 và trong tháng 12 /2013.

Share this

0 Comment to "Qui đinh mới nhà ga về đổi trả vé chuyên tuyến Hà Nội Lào Cai"

Post a Comment