Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP2

 Tag: gio tau sp2,giờ tàu sp2,bang gio tau ha noi lao cai,bảng giờ tàu hà nội lào cai,bang gia ve tau ha noi lao cai,tau nam khoang 4,tau du lich,khoang 6 nam cung,hoi ve di sapa lao cai,ve tàu hà nội lào cai

Để thuận tiện cho Quý khách trong quá trình tra cứu thông tin lựa chọn vé tàu Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giờ tàu chi tiêt để tiện cho viếc sắp xêp thời gian cho hợp với lộ trình và chuyên của minh
Tên gaTàu SP2
Lào CaiGiờ đi 20h05
Làng Giàng
Thái Niên
Lạng
Phố Lu Giờ đến 21h12 - Giờ đi 21h15
Cầu Nhò
Thái Văn
Bảo Hà
Lang Thíp
Lang Khay
Lâm Giang
Trái Hút
Mậu Đông
Mậu A
Ngòi Hóp
Cổ Phúc
Yên BáiGiờ đến 0h18 - Giờ đi 0h32
Ấm Thượng
Vũ Ẻn
Chí Chủ
Phú Thọ
Tiên Kiên
Việt Trì
Vĩnh Yên
Phúc Yên
Đông Anh
Yên Viên
Gia Lâm
Hà NộiGiờ đến 4h35

Share this

0 Comment to "Bảng giờ tàu SP2"

Post a Comment