Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP4

 Tag:gio tau sp4,giờ tàu sp4,bang gio tau ha noi lao cai,bảng giờ tàu hà nội lào cai,bang gia ve tau ha noi lao cai,tau nam khoang 4,tau du lich,khoang 6 nam cung

Để thuận tiện cho Quý khách trong quá trình tra cứu thông tin lựa chọn vé tàu Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giờ tàu chi tiêt để tiện cho viếc sắp xêp thời gian cho hợp với lộ trình và chuyên của minh

Tên ga
Tàu SP4
Lào Cai
Giờ đi 21h00
Làng Giàng

Thái Niên

Lạng

Phố Lu
 Giờ đến 21h12 - Giờ đi 21h15
Cầu Nhò

Thái Văn

Bảo Hà

Lang Thíp

Lang Khay

Lâm Giang

Trái Hút

Mậu Đông

Mậu A

Ngòi Hóp

Cổ Phúc

Yên Bái
Giờ đến 0h18 - Giờ đi 0h32
Ấm Thượng

Vũ Ẻn

Chí Chủ

Phú Thọ

Tiên Kiên

Việt Trì

Vĩnh Yên

Phúc Yên

Đông Anh

Yên Viên

Gia Lâm

Hà Nội
Giờ đến 4h35

Share this

0 Comment to " Bảng giờ tàu SP4"

Post a Comment